پروژه های ما

پروژه های مختلفی در حوزه های حقوقی ، اقتصادی ريا، سرمایه گذاری ، مشاوره و آموزش به تیم تحت مدیریت دکتر برسام(فربد سوری) به انجام رسیده است و در این صفحه به برخی از آنها اشاره می گردد.