قانون ۸۰/۲۰ دقیقا یعنی چه؟

در هر شرایطی، چه در بحث‌های اقتصادی، چه کارهای گروهی یا حتی در فعالیت‌های روزانه، فقط ۲۰ درصد دلایل موجب به وقوع پیوستن ۸۰ درصد از رخدادها می‌شوند. اجازه بدهید مسئله را بیشتر روشن کنیم. فرض کنید درآمد شما رو به افزایش است؛ خب خدا را شکر، ان‌شالله برکت مال‌تان بیشتر و بیشتر شود. طبق قانون ۸۰/۲۰، فقط ۲۰ درصد از فعالیت‌های شما منجر به تولید ۸۰ درصد از درآمد و ثروت شما شده است. نتایج حاصل از مطالعات اولیه‌ی جوزف جوران نشان می‌داد که در بحث کنترل کیفیت، ۲۰ درصد نقص موجود در محصولات، موجب خسارت ۸۰ درصدی می‌شود

 مسئله را بیشتر روشن کنیم. فرض کنید درآمد شما رو به افزایش است؛ خب خدا را شکر، ان‌شالله برکت مال‌تان بیشتر و بیشتر شود. طبق قانون ۸۰/۲۰، فقط ۲۰ درصد از فعالیت‌های شما منجر به تولید ۸۰ درصد از درآمد و ثروت شما شده است. نتایج حاصل از مطالعات اولیه‌ی جوزف جوران نشان می‌داد که در بحث کنترل کیفیت، ۲۰ درصد نقص موجود در محصولات، موجب خسارت ۸۰ درصدی می‌شود. این خسارت با از دست رفتن منابع اولیه و زمان، نمایان می‌شود. مثال‌های دیگر برای شرح قانون ۸۰/۲۰ به این صورت است:

    ۸۰ درصد درآمد در هر تجارتی، از ۲۰ درصد مشتریان به دست می‌آید؛
    ۸۰ درصد از شکایاتی که شرکت با آنها رو‌به‌رو می‌شود، از ۲۰ درصد مشتریان است؛
    ۲۰ درصد از کارکنان، مسئول ۸۰ درصد از نواقص کاری هستند؛
    ۲۰ درصد از شرکا، ۸۰ درصد از منابع مالی را فراهم می‌کنند.

مثال‌های بی‌شماری برای توضیح قانون ۸۰/۲۰ در زندگی روزانه یا کاری ما وجود دارد. خیلی وقت‌ها بدون اینکه از پشتوانه و تحلیل ریاضیاتی این قانون باخبر باشیم، شاهد حضور بالقوه‌ی این قانون در فعالیت‌هایمان هستیم و آن را در زندگی و شغل خود به کار می‌گیریم

نظرات

ارسال نظر