مقالات


 

 

 

مقالات ژورنال


01 - Investigate The Relationship Between Brand Equity

02 - The Effect Of Internal Stimulus On Posthaste Buying Behavior Of The Chain Store Customers

03 - The Relationship Between Internal Motivation And Customer Satisfaction

 

 

مقالات داخلی


01 - مقاله ارزیابی تاثیر تجربه برند و عشق به برند بر مشارکت مشتری در خریدهای آنلاین

02 - مقاله تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت و اعتماد مشتری در خریدهای آنلاین

03 - مقاله ارزیابی تاثیر رسانه های اجتماعی بر مدیریت ریسک و سودآوری از دیدگاه مدیران سازمان ها

04 - مقاله ارزیابی نظام حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان از دیدگاه کارکنان

05 - مقاله ارزیابی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

06 - مقاله شناسایی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی از دیدگاه خبرگان

07 - مقاله ارزیابی تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد مالی سازمان ها

08 - مقاله ارزیابی رابطه ی بین فرآیند خلق دانش، مشتری مداری و عملکرد هتل

09 - مقاله Assessing the relationship between information technology innovation and common equity capital expenditure in Tehran Stock Exchange

10 - مقاله Assessing the impact of investment in information technology on financial performance and productivity of active companies in Tehran Stock Exchange

11 - مقاله Evaluation of the impact of implementation of an extensible financial reporting language on the financial analyst’s information environment in Tehran Stock Exchange


 

 

مقالات علمی متفرقه